Disclaimer

Inhoud
De informatie die door OK Solutions wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. OK Solutions kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. OK Solutions en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.  OK Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door  OK Solutions zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van OK Solutions.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van OK Solutions omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
 

Best in class pre owned machinery

Best in class machinery, Buhrs, Hunkeler, Kern, Grutzmacher, Bowe Bell Howell

OK Solutions main activities

- Supplier of new and second user machines
- Supplier of consumable and wearparts.
- Supplier of different types of inkjet systems
- Supplier of several types of ink, including supplies
- Preventive service activities
- Corrective service activities

Other information about our products!
If you have any enquiry or require other information about the products and services we provide please email or call and we will be glad to talk to you.

 OK  Solutions 

Rak 35
1551 NA Westzaan
The Netherlands 

T: +31 (0) 644 844 544
F: +31 (0) 848 303 919
E: 'info@oksolutions.eu'

          

Buhrs HF3 feeder


Friction feeder, AS NEW
Buhrs HF3 feeder

Buhrs BB700 yr 2009 

 
Buhrs BB700 inserter
Buhrs BB700

Buhrs and Sitma spares 


Spare parts from stock
Spares & Service

© OK Solutions 2012 - Wijzigingen voorbehouden |  General conditions of sale and delivery  | Disclaimer | info@oksolutions.eu Webdesign bureau amsterdam

 

Beschrijving: myspace profile views counter